Kako da efikasno uklonite kamenac?

Koristite sredstva koja ne sadrže sonu kiselinu Kamenac nastaje kao posledica tvrde vode dok je sama tvrdoća vode uzrokovana prisustvom rastvorenih soli kalcijuma i magnezijuma (nekada i gvožđa) u vodi. Soli kalcijuma i magnezijuma imaju osobinu da se nagomilavaju na...