Kolibri Odmašćivač 

Efikasno sredstvo za odmašćivanje , uklanja nataloženu masnoću i zaprljanja
Pakovanje: 750ml

Sastav

 • 750ml: ˂5% nejonski surfaktanti, 5-15%  amfoterni surfaktanti, natrijum hidroksid, boja, miris

Osobine

 • Bistra prozirna homogena tečnost, žute boje prijatnog mirisa. Efikasno čisti rerne, ringle, šerpe, aspirator,roštilj kao i sve ostale površine na kojima se taloži i sakuplja masnoća.

 

Namena

 • Kolibri odmašćivač TAKO LAKO je sredstvo za pranje i čišćenje tvrdih površina sa efektom potpunog uklanjanaja masnoća i zaprljanja

 

Način primene

 • Naprskati sredstvo na površinu koju treba očistiti, sačekati 5-10 minuta, prebrisati vlažnim sunđerom i isprati mlazom vode.  Kod čišćenja rerni  ponoviti isti postupak na temeraturi 50°C-60°C. Kod većih naslaga masnoća ponoviti postupak.

  Ne koristiti na lakiranim i osetljivim površinama, kao i na poroznim površinama (npr. mermer).

  Posle upotrebe uvek detaljno oprati ruke uz predhodno korišćenje zaštitnih rukavica.

Način primene

Hlorni granulat se upotrebljava rastvoren u vodi, u sledećim koncentacijama:

 • Opšta dezinfekcija: 1 g na 5 l vode
 • Kod pogoršanih higijenskih uslova: 2 g na 5 l vode
 • Dezinfekcija kontaminiranog pribora, predmeta ili površina: 10 g  u 1 l vode
 • Dezinfekcija vode za piće u postrojenjima za preradu vode:   1,5-2 g na 1 m³ vode
 • Dezinfekcija vode u bunarima i rezervoarima: 15-20 g granulata na 1 m³ vode

Preparat ne utiče na pH i tvrdoću vode.
Dezinfekcionu efikasnost proizvoda kontroliše Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut″.

Stupite u kontakt sa nama