Kako da temeljno operete posuđe, a da zaštitite Vaše ruke

Ponekad je lakše ručno oprati sudove Pranje posuđa je nezaobilazan deo nakon svakog pripremanja hrane. Da li ćete sudove prati na ruke ili u sudo-mašini zavisi od više faktora kao što su vreme koje Vam je na raspolaganju, vrsta posuđa, broj isprljanih sudova. Lakše je...