Dešava se da je bazenska voda mutna, iako su PH i količina slobodnog hlora u preporučenim granicama, pa je neophodno uraditi bistrenje vode.

 Razlog su najfinije čestice prljavštine koje filter ne uspeva da blokira. Čak i čestom upotrebom sredstava za filtriranje, deo nečistoća u bazenskoj vodi je tako mali, da ih filter ne može zadržati.

Bistrenje vode ili flokulacija je proces uklanjanja vrlo sitnih čestica organskih i anorganskih ostataka u vodi koje filter ne može zadržati, a čine vodu mutnom. U takvom slučaju, kada ima dovoljno dezinfekcionog sredstva u bazenskoj vodi, u vodu se dodaje sredstvo za bistrenje- FLOKULANT. Flokulanti praktično ukrupnjuju čestice prljavštine na veličinu koju peščani filter može da zadrži. Flokulant veže sitne čestice u veće nakupine- flokule koje se tada zadržavaju u filteru ili se talože na dnu bazena.

Naša preporuka je AKVA FLOKULANT.

To je bistra, svetlo žuta viskozna tečnost koja je lako rastvorljiva u vodi. Koristi se za uklanjanje nečistoća iz vode u bazenu, koje joj daju mutan izgled. Nečistoće kao i insekti mogu dospeti u bazen putem vetra ili raznošenjem zemlje i peska putem nogu. Upotrebom Akva flokulant-a voda ponovo dobija bistar i proziran izgled. Proizvod u preporučenim dozama nije toksičan i ne deluje na kožu. Upotreba ovog sredstva je veoma jednostavna: kod bazena koji imaju peščani filter polako sipati Akva flokulant u plastičnu posudu, a kod ostalih bazena uveče posle kupanja kada se pumpa zaustavi, sipati sredstvo direktno na više mesta po obodu bazena. Ujutru sakupljene i nataložene nečistoće odstraniti usisivačem ili filtracijom kroz filter. Na ovaj način će voda u bazenu ponovo biti čista i prozirna.