DEZIALL F

Gotov radni rastvor za dezinfekciju površina, predmeta i pribora
Pakovanje : 750 ml , 1 L

Sastav

  • 100 ml rastvora sadrži 72,5 % etanola,  CAS broj: 64-17-5
  • 0,2% orto-fenil fenola, CAS broj: 90-43-7
  • 0,2% kvaternarna amonijum jedinjenja,  benzil-C12-18–alkildimetil, hlorida,
    CAS broj: 68391-01-5

Osobine

  • Baktericid, fungicid, virucid i tuberkulocid. Uništava vegetativne oblike Gram-pozitivnih i Gram-negativnih bakterija, lipofilne viruse (HIV, herpes virus, virus influence). Delotvoran je protiv bolničke super bakterije Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA).
  • Baktericidni i fungicidni efekat ispoljava za 30 sekundi, dok Mycobacterium tuberculosis uništava za 60 sekundi.

Namena

  • Dezinfekcija površina, predmeta i pribora u zdravstvu, prehrambenoj industriji, javnoj higijeni, transportnim sredstvima i površina koje dolaze u kontakt sa hranom ili pićem.
Način primene

Deziall F se koristi nerazblažen, raspršivanjem, brisanjem ili potapanjem.
Površine koje se dezinfikuju moraju biti očišćene i suve, a posle rasprašivanja dezinfikovanu površinu ostaviti da se osuši.
Zа 1m² površine potrebno je 10 ml Deziall-a F.
Dezinfekcija se može  izvršiti i brisanjem pomoću čiste tkanine ili sunđera koji su natopljeni sredstvom. Na tretiranim površinama ostavlja zaštitni film više sati.
Koristiti biocide bezbedno. Pre korišćenja uvek pročitati etiketu i informacije o proizvodu.
Efikasnost proizvoda na Mycobacterium tuberculosis je ispitao Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica.

Stupite u kontakt sa nama