ALKOSEPT

Gotov radni rastvor za hiruršku i higijensku dezinfekciju ruku i kože tela
Pakovanje: 100 ml, 250 ml, 1 L

Sastav

 • 100 ml rastvora sadrži 0,5 % kvaternarnih amonijum jedinjenja benzil-C12-18 –alkildimetil, hloridi,  CAS broj: 68391-01-5
 • 72,2 % etanola,  CAS broj:  64-17-5
 • Glicerin, miris

Osobine

 • Baktericid, fungicid, virucid. Uništava vegetativne oblike Gram-pozitivnih i Gram-negativnih bakterija, gljivice i lipofilne viruse (HIV, HBV, herpes simplex virus). Delotvoran je i protiv bolničke super bakterije Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA).
 • Potpuni dezinfekcioni efekat postiže se već nakon 30 sekundi od kontakta.

Namena

 • Koristi se nerazblažen za dezinfekciju ruku i kože tela u zdravstvu (hirurzi, lekari, sestre, pomoćno osoblje), veterini, farmaceutskoj i javnoj higijeni.
 • Namenjen je i za higijensku dezinfekciju ruku u prehrambenoj i industriji pića, hotelima, restoranima i svim subjektima koji su obavezni da primenjuju Pravilnik o uslovima higijene hrane, dobre higijenske prakse i primenu postupaka koji se zasnivaju na principima analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka – HACCP.
 • Namenjen je samo za spoljnu upotrebu, izbegavati dodir sa očima, lako je zapaljiv i treba ga čuvati dalje od izvora toplote.
Način primene

Mesto koje treba dezinfikovati Alkosept-om naprskati ili naneti tuferom do potpunog kvašenja i ostaviti da deluje.

 •  Higijenska dezinfekcija ruku: biocidni proizvod utrljavati 30 sekundi
 •  Hirurška dezinfekcija ruku: utrljavati dva puta po 3-5 ml proizvoda u trajanju od 3 minuta
 •  Pre vađenja krvi i pri punkcijama: prebrisavati kožu pacijenta 20 sekundi biocidnim proizvodom

Koristiti biocide bezbedno. Pre korišćenja uvek pročitati etiketu i informacije o proizvodu.

 

Stupite u kontakt sa nama