HLORNE TABLETE 20

Dezinfekciono sredstvo za tretman vode u bazenima za plivanje i rekreaciju
 – idealno za manje kućne bazene
Pakovanje : 500 g ( 25 tableta x 20 g)

Sastav

  • Trihloroizocianurna kiselina/ Simklozen/ 95,5% CAS broj: 87-90-1
  • Borna kiselina-stabilizator 4,5% CAS broj: 10043-35-3

Osobine

  • Sporootapajuće tablete bele boje karakterističnog mirisa na hlor, širokog spektra antimikrobnog delovanja. U potpunosti štite kupače od zaraznih bolesti. Deluju na vegetativne oblike gram-pozitivnih i gram-negativnih bakterija, viruse (uključujući HBV i HIV) i gljivice. 
  • Prisustvo borne kiseline stabilizije hlor koji se postepeno oslobađa i rastvara u vodi.
  • Otporne na dejstvo sunčeve svetlosti i toplote.

Namena

  • Dezinfekcija vode u bazenima za plivanje i rekreaciju, bazenima sa termomineralnom vodom i manjim kućnim bazenima.
Način primene

Kada se podesi pH vrednost vode (7,2-7,6) , održavanje tretmana obavlja se na sledeći način:
Staviti u otvor skimera ili plovnog dozatora  jednu tabletu proizvoda HLORNE TABLETE 20  na  2m³ vode .
Ponavljati postupak svakih 7 dana, a po potrebi i češće u zavisnosti od spoljne temperature i vremenskih prilika.
Preporučena doza proizvoda se ručno ubacuje u otvor skimera ili plovnog dozatora uz obavezno korišćenje zaštitnih rukavica.
Uključivanjem filtracije proizvod se postepeno rastvara u vodi.
Neophodno je da sva voda u bazenu teče konstantno kroz uređaje za prečišćavanje.
Nivo slobodnog rezidualnog hlora održavati u opsegu od 0,5-2 mg/l. Ovaj nivo se lako određuje korišćenjem hlor i pH testa i treba ga meriti barem dva puta dnevno.
Dezinfekcionu efikasnost proizvoda kontroliše „Institut za javno zdravlje  Vojvodine“ Novi Sad.

Stupite u kontakt sa nama