ASEPSSOL 5%

Koncentrovani dezinfekciono deterdžentski rastvor
Pakovanje: 250 ml, 1 L,  5 L,  10 L

  Sastav

  • 100 ml rastvora sadrži 5% kvaternarnih amonijum jedinjenja, benzil-C12-18 –alkildimetil, hloridi,  CAS broj: 68391-01-5

Osobine

  • Asepssol 5% je tečno dezinfekciono sredstvo sa delovanjem na Gram-pozitivne i Gram-negativne bakterije, gljivice i na pojedine tipove virusa—viruse influence, herpesa simpleksa, virusa koji izaziva „new castle″ bolest živine. Delotvoran je i protiv bolničke super bakterije Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA). Potpuni dezinfekcioni efekat postiže se već nakon 30 sekundi od kontakta.

Namena

  • Koncentrovano biocidno sredstvo za dezinfekciju i pranje radnih, zidnih, podnih površina, predmeta, ruku, nečistog rublja i antimikrobnu impregnaciju čistog rublja. Produženi efekat dejstva, biorazgradljivost i mala potrošnja sa velikim učinkom čine ga jednim od najčešće korišćenih sredstava za dezinfekciju i pranje, naročito prostorija i predmeta koji zahtevaju viši nivo higijene.
  • Ima široku primenu u zdravstvu, farmaciji, veterini, javnoj higijeni, vrtićima, školama i sportskim dvoranama, teretanama i frizerskim salonima, sredstvima javnog prevoza, u stočarstvu, ribarstvu, mlekarstvu, mesnoj, prehrambenoj i industriji pića, hotelima, restoranima i svim subjektima koji su obavezni da primenjuju Pravilnik o uslovima higijene hrane, dobre higijenske prakse i primenu postupaka koji se zasnivaju na principima analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka – HACCP.
Način primene
UPOTREBA Razređenje Asepssol-a u vodi
Dezinfekcija ruku: nakon temeljnog pranja sapunom ruke se dobro isperu vodom, potom se urone u rastvor Asepssol-a i puste da se osuše.
Pranje instrumenata i uklanjanje organskih nečistoća sa njih. Pranje i dezinfekcija posuđa. Nakon dezinfekcije posuđa potrebno je ispiranje bakteriološki ispravnom vodom.
1:50
20 ml Asepssol-a u 980 ml vode
Uklanjanje masnoća i organskih nečistoća sa kože pacijenata. 1:25
40 ml Asepssol-a u 960 ml vode
Dezinfekcija i čišćenje radnih površina, podova , nameštaja i hladnjaka.
Dezinfekcija, dezodoracija i čišćenje unutrašnjosti sredstava javnog prevoza, različitih dvorana i sličnih prostorija za okupljanje ljudi.

1:50

20 ml Asepssol-a u 980 ml vode

Dezinfekcija nečistog rublja, odeće, peškira, posteljine, stolnjaka, salveta, zavesa i ostale tekstilne robe potapanjem pre pranja u trajanju od 3 do 4 sata, a potom pranje bez ispiranja u bilo kom katjonskom deterdžentu.

1:25

40 ml Asepssol-a u 960 ml vode

Antimikrobna impregnacija čistog rublja: posteljine, stolnjaka, salveta, zavesa i ostale tekstilne robe potapanjem u rastvor u trajanju od 10 min. 1:250
4 ml Asepssol-a u 996 ml vode

Koristiti biocide bezbedno. Pre korišćenja uvek pročitati etiketu i informacije o proizvodu.

Stupite u kontakt sa nama