REGULATOR pH MINUS

Visoko koncentrovani preparat za smanjenje pH vrednosti vode
u bazenima za plivanje i rekreaciju
Pakovanje: 1.500 g, 50 kg

Sastav

  • 100 grama granulata sadrži 93-100% Natrijum-hidrogen sulfata, CAS broj: 7681-38-1

Osobine

  • Kristalne granule bele boje bez mirisa, lako rastvorljive u vodi.

Namena

  •  Sredstvo se koristi za regulisanje pH vrednosti vode.

  • Da bi se ostvarila optimalna sredina za kupače, pH vrednost vode u bazenu treba održavati u intervalu od 7,2 do 7,6, a vodu tretirati kada vrednost poraste iznad 7,6.

  • Viši nivo pH vrednosti vode u bazenu može da izazove nadražaj očiju i disajnih puteva kupača. pH vrednost se meri na skali od 0-14, na kojoj je 7 neutralna vrednost. Iznad te vrednosti voda je baznog karaktera.

  • Preporučena pH-vrednost vode bazena je blago bazna, što doprinosi ugodnom osećaju kupača.

Način primene

Primena je jednostavna i sigurna. Regulator pH minus rastvoriti u plastičnoj posudi i sipati na više mesta po obodu bazena u periodu kada nema kupača (poželjno u večernjim satima).
Dodavanjem 100g Regulatora pH minus na 10m³ vode smanjuje se pH vrednost vode za 0,1.
Vrednost je orjentaciona i zavisi od mineralnog sastava vode i različita je za svaki bazen.
Pri pravljenju radnog rastvora granulat se dodaje u vodu .
Preporučuje se upotreba rukavica.

Stupite u kontak sa nama