HLORNI GRANULAT

Univerzalno sredstvo za dezinfekciju površina, predmeta i opreme
Pakovanje: 200 g, 1 kg, 50 kg

Sastav

 • 100g granulata sadrži 100g Natrijum dihloroizocijanurata dihidrata, 
  CAS broj: 51580-86-0

Osobine

 • Granule bele boje karakterističnog mirisa na hlor.
 • Hlorni granulat se upotrebljava rastvoren u vodi, u kojoj se lako, brzo i potpuno rastvara.
 • Hlorni granulat pokazuje snažno dezinfekciono delovanje na bakterije, gljivice i viruse (uključujući HIV, HBV i HCV virus). U koncentraciji od 0,0001% ispunjava potpun dezinfekcioni efekat nakon 60 sekundi od kontakta sa sledećim sojevima: Salmonella enteritidis, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Ps.aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Bacilus cereus ,Candida albicans, Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA), kao i na viruse: HIV, HCV, HBV.

 

Namena

 • Dezinficijens sa širokim spektrom delovanja bez ispiranja, izuzetne efikasnosti namenjen za :
  -Dezinfekciju vode za piće koja se nalazi u različitim tipovima objekata za snabdevanje vodom (postrojenja za preradu vode, bunari, rezervoari)
  -Dezinfekciju vode u različitim tipovima bazena za plivanje, rekreaciju i hidroterapiju
  -Dezinfekciju pribora za jelo i piće, posuđa u restoranima i kuhinjama ugostiteljskih i hotelskih organizacija, predškolskim, školskim i zdravstvenim ustanovama
  -Dezinfekciju sanitarnih čvorova, posebno WC-a, podova, zidova u svim navedenim objektima
  -U prehrambenoj industriji za dezinfekciju površina, uređaja, opreme, hladnjača i skladišta za prehrambene proizvode
  -Opšta sanitacija u zdravstvenim ustanovama (bolesničkim sobama, čekaonicama, hodnicima, ordinacijama, dezinfekcija pribora za čišćenje: četke, metle, sunđeri..)
  -Dezinfekciju površina, predmeta, opreme, uređaja, transportne ambalaže u stočarstvu i živinarstvu
Način primene

Hlorni granulat se upotrebljava rastvoren u vodi, u sledećim koncentacijama:

 • Opšta dezinfekcija: 1 g na 5 l vode
 • Kod pogoršanih higijenskih uslova: 2 g na 5 l vode
 • Dezinfekcija kontaminiranog pribora, predmeta ili površina: 10 g  u 1 l vode
 • Dezinfekcija vode za piće u postrojenjima za preradu vode:   1,5-2 g na 1 m³ vode
 • Dezinfekcija vode u bunarima i rezervoarima: 15-20 g granulata na 1 m³ vode

Preparat ne utiče na pH i tvrdoću vode.
Koristiti biocide bezbedno. Pre korišćenja uvek pročitati etiketu i informacije o proizvodu.

Stupite u kontakt sa nama