Algi pool

Algicidno koncentrovano sredstvo za održavanje bazena i fontana
Pakovanje :  1 L, 5 L, 10 L, 50 L

Sastav

 • 100 ml rastvora sadrži 10% didecildimetilamonijum hlorida, 
  CAS br: 7173-51-5

Osobine

 • Bistra bezbojna tečnost  karakterističnog  mirisa.
  Testiranje preparata i njegova efikasnost obavljena je na sledećim sojevima algi:
 1. Nostoc soj 2SW9B – modrozelena alga
 2. Anabaena soj Č2 – modrozelena alga
 3. Microcystis soj PCC7806 – modrozelena alga
 4. Chlorella soj – zelena alga
 5. Selenastrum soj – zelena alga

Namena

 • Koncentrovano algicidno sredstvo za sprečavanje rasta i razvoja algi u bazenima za plivanje i rekreaciju, fontanama i svim objektima gde postoji mogućnost nastanka i taloženja algi.
Način primene

Rastvoriti potrebnu količinu algicida u posudi sa vodom i ravnomerno sipati po površini bazena.
Preporučene doze za tretman održavanja :

 • Inicijalna doza –  200 ml sredstva na 10.000 litara vode
 • Doza za održavanje –  50 ml na 10.000 litara vode

  Tretman obavljati naveče u periodu kada nema kupača jednom u sedam dana , a po potrebi i češće u zavisnosti od vremenskih prilika i zaprljanja bazena.
  Ne koristiti algicid u isto vreme kada se vrši šok tretman ( super hlorisanje ) minimum 24 sata. Kod pripreme koncentrovanog rastvora Algi pool-a  i vode potrebno je staviti zaštitne rukavice i naočare. U slučaju nepažnje kod pripreme koncentrata postupiti po upustvu za upotrebu. Ne koristi se za tretman vode u akvarijumima i ribnjacima.
  Algacidnu aktivnost preparata je ispitao Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, Departman za biologiju i ekologiju.

Stupite u kontak sa nama