SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU

Asepssol 1%

Gotov dezinfekciono deterdžentski rastvor

 

ASEPSSOL 5 %

Koncentrovani dezinfekciono deterdžentski
rastvor

 

ASEPSSOL AEROSOL

Gotov dezinfekciono dezodorantski rastvor

 

DEZIALL F

Gotov radni rastvor za dezinfekciju površina, predmeta i pribora

 

DEZIALL

Gotov radni rastvor za hiruršku i higijensku dezinfekciju ruku i kože tela

 

DEZIALL HAND PLUS

Gotov radni rastvor za hiruršku i higijensku dezinfekciju ruku i kože tela-visok stepen

 

ALKOSEPT

Gotov radni rastvor za hiruršku i higijensku dezinfekciju ruku i kože tela

 

Kolibri TEČNI SAPUN SA DEZINFICIJENSOM

 Efikasno sredstvo za higijensko i hirurško pranje ruku i kože tela  

 

HLORNI GRANULAT

Univerzalno sredstvo za dezinfekciju površina, predmeta i opreme

 

Stupite u kontak sa nama