O nama

Preduzeće JASVEL je društvo ograničene odgovornosti osnovano 1992. godine u Beogradu, kao jedan od prvih domaćih proizvođača

MISIJA

Pomažemo Vam da kultura čistoće i zdravlja bude Vaš životni stil

VIZIJA

Želimo da ostanemo poželjan partner , poznat i prepoznatljiv po visokom nivou kvaliteta proizvoda i usluga

Dezinfekcionu efikasnost i zdravstvenu ispravnost proizvoda kontrolišu akreditovane laboratorije. Sredstva za dezinfekciju i za tretman voda poseduju Rešenja o upisu u Registar biocidnih proizvoda u Agenciji za hemikalije, Ministarstvu zaštite životne sredine . Sredstva za održavanje higijene su upisana u Registar hemikalija u Agenciji za hemikalije, Ministarstvu zaštite životne sredine.
Sredstva su namenjena za korišcenje u zdravstvu, veterini, javnoj higijeni, prehrambenoj industriji i domacinstvu. Proizvodi su namenjeni subjektima u proizvodnji, preradi, transportu, rukovanju, i prodaji hrane koji su obavezni da primenjuju Pravilnik o uslovima higijene hrane, dobre higijenske prakse i primenu postupaka koji se zasnivaju na principima analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tacaka HACCP.
2006.godine smo implementirali Sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001 , koji se održava ,kontroliše,prati i funkcioniše kao opredeljenost menadžmenta za širenje svesti o značaju uređenja procesa .
Jasvel d.o.o. posluje po strandardu ISO 9001 : 2015

Registrovani smo za proizvodnju i promet:

– Sredstava za dezinfekciju
– Sredstava za održavanje higijene
– Sredstava za tretman i dezinfekciju voda u bazenima za rekreaciju , rehabilitaciju, porodičnih i profesionalnih bazena,banjama, spa centrima…