Šta da radite kada je potrebno da hitno operete ruke

Ruke predstavljaju deo tela najizloženiji prljanju. Ruke su deo tela koji dolazi u kontakt sa hranom, te je njihova čistoća jako važna kada govorimo o održavanju lične higijene. Sigurno Vam se desilo da ste krenuli na putovanje, posao ili na plažu, i da ste se našli u...