Bazenska voda je pogodna za nastanak algi.

Voda u bazenima je i pored upotrebe filtera ili dezinficijensa pogodna za nastanak algi, pogotovo ukoliko je u njoj smanjena količina hlora. Alge se uglavnom stvaraju na dnu bazena ili na ivicama, a mogu jako brzo da preplave ceo bazen ukoliko se ne reaguje na vreme. Zelene alge su naročito sklone tzv. cvetanju, pojavi kada alge mogu za 12 sati da preplave ceo bazen. Kako bi bazen stalno bio higijenski bezbedan i čist, treba koristiti algicide, odnosno sredstva za suzbijanje algi. Ova sredstva mogu efikasno da deluju i kada u vodi nema uopšte hlora. Savetujemo da se ova sredstva koriste uveče, kada nema kupača. Tretman je neophodno ponavljati jednom nedeljno ili češće u zavisnosti od potrebe kako bi se održao nivo higijene u bazenu. Takođe je poželjno da se nakon čišćenja bazena od algi ispere filter, kako bi se sprečila ponovna pojava ove vrste nečistoća.

Naša preporuka je da koristite Algi Pool.

To je koncentrovano algicidno sredstvo za sprečavanje rasta i razvoja algi u bazenima za plivanje i rekreaciju, fontanama i svim objektima gde postoji mogućnost nastanka i taloženja algi. Sredstvo je dokazano efikasno u procesu uklanjanja sojeva zelenih algi Chlorella, Selenastrum kao i sojeva modrozelenih algi: Nostoc soj 2SW9B, Anabaena soj Č2 i Microcystis soj PCC7806. Inicijalna doza je 200ml sredstva na 10.000 litara vode. Doza odrzavanja je 50 ml sredstva na 10.000 litara vode jednom u sedam dana.

Izvor: www.ozonpress.net