Keramičke pločice su veoma popularne

Keramičke pločice su popularne u mnogim domovima danas, ali i u javnim ustanovama. Ugrađuju se zbog potrebe za zaštitom površina, estetskih razloga ili želje za lakšim održavanjem prostora. One se razlikuju po vrsti, veličinama, stilovima, bojama, cenama, ali i po lakoći njihovog čišćenja. Bilo da se upotrebljavaju za podove ili zidove, unutrašnje ili spoljašnje površine, keramičke pločice mogu se lako održavati ukoliko se slede neke osnovne procedure za njihovo očuvanje.

Naša preporuka je Kolibri Podosept

Sve pločice mogu i trebaju biti rutinski čišćene pomoću mnogo vode. Brišući pločice svaki dan samo sa vodom, sušeći ih sunđerom ili krpom možete izbeći ukorenjenu i slojevitu prljavštinu, buđ i kamenac koji se sakupljaju po površinama. Neglazirane pločice zahtevaju malo više čišćenja, zbog svoje teksture i uslova kojima se izlažu.

Kada čistite pločice nikad ne upotrebljavajte gruba abrazivna sredstva (sona kiselina, varikina, itd.) jer ona mogu oštetiti površinu pločice. Osim ako je na ambalaži naznačeno da su namenjena održavanju površina keramičkih pločica. Najbolje rešenje je da koristite sredstva za koja su za to namenjena.

Naša preporuka je Kolibri Podosept − koncentrovani univerzalni biocidni proizvod za pranje i čišćenje podnih površina i pločica sa pojačanim dejstvom odmašćivanja i delovanja na patogene mikroorganizme. Idealan za pranje pločica, podova, većih površina u zdravstvu, javnim ustanovama, sportskim halama, hotelima, restoranima i domaćinstvu. Veoma efikasna formula i za najotpornije prljavštine na unutrašnjim i spoljnim površinama, a naročito onim koji iziskuju viši nivo higijene.

 Izvor: www.zorka-keramika.rs