Borba protiv korona virusa je u toku, a kako da se zaštitimo, otkrijte u narednih sedam koraka.

1. Koristite masku za lice, tako što je stavljate  preko usta i nosa.

2. Perite ruke uredno i redovno, toplom vodom i sapunom.

3. Izbegavajte kontakte sa drugim osobama.

4. Kada kijate ili kašljete koristite maramicu za jednokratnu upotrebu ili kijajte u rukav.

5.  Provetravajte prostoriju u kojoj boravite.

6. Kada dođete kući, pošto ste vrlo verovatno po gradskom prevozu i drugim javnim ustanovama pokupili viruse, presvucite se u kućne stvari. Imajte odelo za napolje, drugo za unutra.

7. Dezinfikujte površine u prostoru u kome boravite sa Assepsolom, a vazduh sa Assepsol aerosolom.

Preporučujemo da vazduh u zatvorenim prostorijama pored provetravanja, s vremena na vreme dezinfikujete Assepsol aerosolom.

Pošto virus može da se zadrži i na odeći, slobodno poprskajte i odelo koje ste svukli nakon dolaska sa posla.

Asepssol aerosol je tečno dezinfekciono dezodorantsko sredstvo.  U 100ml rastvora sadžano je 0,1 % kvaternarnih amonijum jedinjenja, benzil-S12-18 – alkildimetil, hloridi,  CAS broj: 68391-01-5. 

Deluje na gram-pozitivne i gram-negativne bakterije, gljivice i na pojedine tipove virusa.

Asepssol aerosol katjonskim, površinski aktivnim delovanjem u vazduhu i na različitim površinama, predmetima i materijalima uništava mikroorganizme, neprijatne mirise i elektrostatičko naelektrisanje.

Jako često se koristi za dezinfekciju i dezodoraciju vazduha u bolnicama i domovima zdravlja, prehrambenoj industriji, ugostiteljstvu, brijačko-frizerskim radnjama i slično. Takođe, koristi se i u unutrašnjosti različitih vozila za javnu i privatnu porodičnu upotrebu. Njime se može dezinfekovati i klima uređaj.

Rastvor se raspršuje na površinu koju dezinfikujemo sa rastojanja 30-60 cm.  Doza biocidnog proizvoda je 3-5 ml  po 1m³ zatvorenog prostora.

Biocidni proizvod možete da koristite i za prebrisavanje površina (na čistu tkaninu natopi se 5 ml proizvoda). U tom slučaju, doza biocidnog proizvoda je 3 ml po 1m² površine, u zavisnosti od zaprljanosti površina . Koristi se i za dezinfekciju površina i pribora koji dolaze u kontakt sa hranom i pićem, ali nakon dezinfekcije treba površine i pribor da isperete vodom.