Prekontrolišite vodu u bazenu pre puštanja u rad.

Bliži se leto, a sa njim i više temperature pa ako imate bazen, onda je pravo vreme da prekontrolišete kvalitet vode u svom bazenu pre nego što ga pustite u rad. Da bi voda u bazenu ostala čista, bistra i zdrava za kupanje potrebno je redovno održavanje bazena, kao i redovna kontrola vode u njemu. Između ostalog vrlo je važno da prekontrolišete pH vrednost vode u bazenu. PH je pokazatelj da li voda ima kisela ili bazna svojstva, a skala je od 1 do 14 pri čemu sa 1 označeno potpuno kisela voda, a sa 14 potpuno bazna, dok se 7 smatra neutralno. Što je pH faktor viši, duže će trebati hloru da ubije bakterije. Zato se pH vrednost mora održavati u rasponu 7.2 – 7.6 (bolje je što niže). Viši nivo pH vrednosti vode u bazenu može da izazove nadražaj očiju i disajnih puteva kupača. Preporučena pH vrednost vode bazena je blago bazna, što doprinosi ugodnom osećaju kupača. Ukoliko voda u vašem bazenu ima povećanu pH vrednost, postoji mogućnost da je korišćenjem adekvatnih sredstava smanjite i na taj način učinite vodu prijatnom za kupanje.

Regulator pH minus je visoko koncentrovani preparat za smanjenje pH vrednosti vode.

Njegova primena je jednostavna i sigurna. Regulator pH minus treba rastvoriti u plastičnoj posudi i sipati na više mesta po obodu bazena u periodu kada nema kupača (poželjno u večernjim satima). Dodavanjem 100g Regulatora pH minus na 10m³ vode smanjuje se pH vrednost vode za 0,1.