Voda u bazenima je idealan posrednik za prenošenje bakterija i virusa.

Tokom vrelih letnjih dana svi želimo da se rashladimo i zabavimo na mnogim bazenima, bilo javnim ili privatnim. Jedan od glavnih zadataka kako bi svi bezbedno uživali u ovim letnjim aktivnostima je uništavanje mikroorganizma – virusa, bakterija, algi i gljivica koje je neophodno za pravilnu higijenu i bezbednost kupača. Treba imati u vidu da u toku leta mnogo ljudi dnevno poseti ovakva mesta, a voda u bazenima je idealan posrednik za prenošenje bakterija i virusa sa jedne osobe na drugu. Bilo da je u pitanju javni bazen, bazen sa termomineralnom vodom ili kućni bazen, mere dezinfekcije je neophodno redovno sprovoditi kako bi kupanje u njima bilo bezbedno. Ovo se postiže dodavanjem sredstva za dezinfekciju u vodu, čime u bazenu započinje proces, koji će, uz pravilan rad uništiti ove bakterije što je brže moguće i time smanjiti rizik od infekcija. U svetu najčešće korišćena dezinfikaciona sredstva za vodu su preparati na bazi hlora, pogotovo dihloro izocijanurati. Oni su jedinjenja hlora i cijanurinske kiseline. Koriste se zbog činjenice da se cijanurinska kiselina ponaša kao stabilizator u spoljnim bazenima, smanjujući gubitak hlora, koji nastaje kao posledica sunčanog ultraljubičastog zračenja. Imaju oksidativno svojstvo i svojstvo rezistencije jer neutrošeni hlor reaguje sve dok se ne potroši cela količina.

Naša preporuka je da od ovih sredstava koristite Hlorni granulat.

To je univerzalno sredstvo za dezinfekciju vode, naročito pogodno u letnjem periodu za dezinfekciju vode u bazenima. Hlorni granulat pokazuje snažno dezinfekciono delovanje na bakterije, gljivice i viruse (uključujući HIV, HBV i HCV virus). U koncentraciji od 0,0001% ispunjava potpun dezinfekcioni efekat posle 60 sekundi od kontakta sa sledećim sojevima: Salmonella enteritidis Escherichia coli, Proteus mirabilis, Ps.aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococ. faecalis, Bacilus cereus, Candida albicans, Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA), kao i na viruse: HIV, HCV, HBV. Osim vode u bezenima, hlorni granulat je pogodan za dezinfekciju vode generalno pa je preporučljivo da se koristi u bunarima i rezervoarima kao i prilikom prerade vode za piće.

Izvor: www.sani-hem.rs