Higijena doma je bila važna za zdravlje svih ukućana i pre pojave korone, ali od kad je covid-19 stupio na scenu čini se da svi vodimo povećanu brigu o čistoći i dezinfekciji.

Kako dezinfikovati kuhinju?

Kuhinja je jedna od najprometnijih prostorija svakog doma, stoga je njena dezinfekcija naročito važna. U kuhinji naročitu pažnju obratite na radne površine, posuđe, escajg i sunđere.

Kako dezinfikovati kupatilo?

Vlažne i tople sredine, kakva su kupatila, su pogodna sredina za razmnožavanje bakterija i virusa.
Sve površine u kupatilu je potrebno očistiti, oprati i dezinfikovati bar jednom u par dana, u zavisnosti od koriščenja.

Naša preporuka je ASEPSSOL 5%

Jasvel-ovo biocidno sredstvo za dezinfekciju i pranje radnih, zidnih, podnih površina, predmeta, ruku, nečistog rublja i antimikrobnu impregnaciju čistog rublja. Produženi efekat dejstva, biorazgradljivost i mala potrošnja sa velikim učinkom čine ga jednim od najčešće korišćenih sredstava za dezinfekciju i pranje, naročito prostorija i predmeta koji zahtevaju viši nivo higijene.
Ima široku primenu u zdravstvu, farmaciji, veterini, javnoj higijeni, vrtićima, školama i sportskim dvoranama, teretanama i frizerskim salonima, sredstvima javnog prevoza, u stočarstvu, ribarstvu, mlekarstvu, mesnoj, prehrambenoj i industriji pića, hotelima, restoranima i svim subjektima koji su obavezni da primenjuju Pravilnik o uslovima higijene hrane, dobre higijenske prakse i primenu postupaka koji se zasnivaju na principima analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka – HACCP.

Uvek uz Vas, Vaš Jasvel!