Pored redovnog održavanja higijene našeg prostora, neophodno je vršiti i detaljnu dezinfekciju. Najbolje je kombinovati mehaničku (čišćenje, ribanje, pranje) i hemijsku dezinfekciju (upotreba kiselina, sapuna, deterdženata).

Saveti za efikasnu dezinfekciju površina u kući

Osim redovnog pranja ruku neophodno je redovno dezinfikovati sve površine sa kojima ruke redovno dolaze u kontakt, a to su kvake, prekidači i svi uređaji koji se često koriste. U kuhinji je neophodno svakodnevno dezinfikovati sve radne površine, rukohvate na fiokama, frižiderima.

Kada je kupatilo u pitanju, posebnu pažnju treba posvetiti dezinfekciji WC školjke. Stoga WC školjku treba svakodnevno dezinfikovati, a prilikom svakog povlačenja vode, poklopac mora da bude spušten, kako sitne kapljice ne bi letele po kupatilu. Prilikom dezinfekcije daske posebnu pažnju treba obratiti upravo na unutrašnju stranu poklopca, koja je na prvi pogled verovatno čista i blistava. Posebno bismo napomenuli da je pre dezinfekcije bilo koje površine neophodno prvo ukloniti sve mahaničke nečistoće. Jedino tako dezinfekciono sredstvo može da ima makisimalan efekat. Čišćenje ne ubija bakterije, već ih uklanja i smanjuje njihov broj, pa je dezinfekciono sredstvo posle toga efikasnije. Ukoliko je kvaka na vratima prljava ili površina oko ringli na šporetu, biće dovoljno jednom je detaljno očistiti od mehaničkih nečistoća koje su se tu skupljale duži vremenski period, da bi u narednim danima dovoljna bila dezinfekcija, jer su mehaničke nečistoće odstranjene.

Naša preporuka je DEZIALL F.

To je baktericid, fungicid, virucid i tuberkulocid. Uništava vegetativne oblike Gram-pozitivnih i Gram-negativnih bakterija, lipofilne viruse (HIV, herpes virus, virus influence). Delotvoran je protiv bolničke super bakterije Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA). Baktericidni i fungicidni efekat ispoljava za 30 sekundi, dok Mycobacterium tuberculosis uništava za 60 sekundi. Pogodan je za dezinfekciju površina, predmeta i pribora u zdravstvu, prehrambenoj industriji, javnoj higijeni, transportnim sredstvima i površina koje dolaze u kontakt sa hranom ili pićem.

Deziall F se koristi nerazblažen, raspršivanjem, brisanjem ili potapanjem.

Površine koje se dezinfikuju moraju biti očišćene i suve, a posle rasprašivanja dezinfikovanu površinu ostaviti da se osuši. 
Za 1m² površine potrebno je 10 ml Deziall-a F.
Dezinfekcija se može  izvršiti i brisanjem pomoću čiste tkanine ili sunđera koji su natopljeni sredstvom. Na tretiranim površinama ostavlja zaštitni film više sati.