Hlor je jedan od najčešće korišćenih dezinfekcionih sredstava za dezinfekciju vode i površina. On se može upotrebiti za deaktivaciju većine mikroorganizama. Hlor je uvek u jedinjenju, zato što je veoma reaktivan element. Obično se nalazi zajedno sa natrijumom, kao što je kuhinjska so NaCl. Većina hlora se može naći rastvoreno u morima i slanim jezerima. Velike količine hlora se mogu naći u zemlji kao kamene soli.

Kako dezinfikovati površine u kući/stanu hlorom?

Ako su površine vidno prljave, treba ih prethodno očistiti i oprati rastvorom vode i deterdženta pre dezinfekcije.
Čišćenje i dezinfekcija prostorija i predmeta, obavlja se s jednog na drugi kraj, tako da očišćena strana ne bude ponovo zaprljana.
Za dezinfekciju kontaminiranih površina i materijala, ne treba koristiti bocu s raspršivačima, jer prskanje može dodatno proširiti bakterije i uzrokovati udisanje štetnih čestica i hemikalija.
Granule hlora, koje su sigurnije za rukovanje od tečnog hlora, rastvore se u vodi i to u odnosu koji piše na uputstvu.

Naša preporuka je HLORNI GRANULAT

Rastvara se brzo i potpuno, oslobađajući aktivni hlor u količini potrebnoj za dezinfekcioni efekat.
Dobijenim rastvorom očistimo krpom ili pospemo rastvor na podove, kvake, gelendere, metalne delove, sanitarne čvorove, posuđa, uređaje koji nisu osetljivi na dejstvo hlora…
Nakon toga veoma je važno da krpom natopljenom običnom vodom pređemo preko očišćenjih površina kako hlor ne bi nagrizao metalne delove.

Jasvel-ov Hlorni Granulat se upotrebljava rastvoren u vodi, u kojoj se lako, brzo i potpuno rastvara.
Pokazuje snažno dezinfekciono delovanje na bakterije, gljivice i viruse (uključujući HIV, HBV i HCV virus). U koncentraciji od 0,0001% ispunjava potpun dezinfekcioni efekat posle 60 sekundi od kontakta sa sledećim sojevima: Salmonella enteritidis Escherichia coli, Proteus mirabilis, Ps.aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococ. faecalis, Bacilus cereus, Candida albicans, Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA), kao i na viruse: HIV, HCV, HBV.

Namena:

Dezinfekcija vode u bazenima za rekreaciju i rehabilitaciju, vode za piće, opreme, površina, predmeta, sanitarnih čvorova i svih drugih uređaja koji nisu osetljivi na korozivno dejstvo hlora.

Uvek uz Vas, Vaš Jasvel!