Svi imaju potrebu da se tokom vrelih dana rashlade u bazenima. Stoga je bitno, bilo da se radi o manjim privatnim bazenima ili javnim, da se na vreme obezbedi sigurnost vode za sve kupače, odnosno uništavanje mikroorganizama (virusa, bakterija, algi i gljivica).

Treba imati u vidu da, u sezoni kupanja, veliki broj ljudi dnevno poseti ovakva mesta, a voda u bazenima je idealan posrednik za prenošenje bakterija i virusa sa jedne osobe na drugu. Bilo da je u pitanju javni bazen, bazen sa termomineralnom vodom ili kućni bazen, mere dezinfekcije je neophodno redovno sprovoditi kako bi kupanje u njima bilo bezbedno.

DEZINFEKCIJA VODE JE BITNA!

Dodavanjem sredstava za dezinfekciju u vodu, započinje se proces, koji će u bazenu, uz pravilan rad uništiti sve bakterije što je brže moguće i time smanjiti rizik od infekcija.

JASVEL HLORNI GRANULAT ZA DEZINFEKCIJU VODE U BAZENIMA!

Hlorni Granulat

je univerzalno sredstvo za dezinfekciju vode, naročito pogodno u letnjem periodu za dezinfekciju vode u bazenima. Hlorni granulat pokazuje snažno dezinfekciono delovanje na bakterije, gljivice i viruse (uključujući HIV, HBV i HCV virus). U koncentraciji od 0,0001% ispunjava potpun dezinfekcioni efekat posle 60 sekundi od kontakta sa sledećim sojevima: Salmonella enteritidis Escherichia coli, Proteus mirabilis, Ps.aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococ. faecalis, Bacilus cereus, Candida albicans, Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA), kao i na viruse: HIV, HCV, HBV. Osim vode u bezenima, hlorni granulat je pogodan za dezinfekciju vode generalno pa je preporučljivo da se koristi u bunarima i rezervoarima kao i prilikom prerade vode za piće.

Uvek uz Vas, Vaš Jasvel!