Održavanje kuće čistom je važno za zdravlje cele porodice. Ukoliko želite da bude što uspešniji u dezinfekciji prostora u kome boravite, tu smo da pomognemo.

1. Stvari koje se najviše koriste treba prve dezinfikovati. To su ručke na vratima, prekidači za svetlo, interfon, daljinski upravljač za TV, tasteri na kućnim aparatima, telefon kao i slavine u kupatilu i kuhinji.

2. Kod slavina koje se otvaraju podizanjem i spuštanjem možete uvesti naviku da na jednom delu otvarate česmu, a na drugom, koji dodirujte opranim rukama, zatvarate.

3. Za prebrisavanje površina koristite proizvode kao što su Deziall F (100 ml rastvora sadrži 72,5 % etanola, CAS broj: 64-17-5, 0,2% orto-fenil fenola, CAS broj: 90-43-7, 0,2% kvaternarna amonijum jedinjenja,  benzil-C12-18–alkildimetil, hlorida, CAS broj: 68391-01-5), za vazduh Asepssol Aerosol (100 ml rastvora sadrži 0,1 % kvaternarnih amonijum jedinjenja, benzil-C12-18 – alkildimetil, hloridi,  CAS broj: 68391-01-5), za podove i kupatila Podosept (100 ml rastvora sadrži 2,5% kvaternarnih amonijum jedinjenja, benzil-C12-18 -alkildimetil, hloridi, CAS broj: 68391-01-5, 5-15% nejonski surfaktanti, <5% amfoterni surfaktanti, konzervans, miris, boja) ili Hlorni granulat (100g granulata sadrži 100g Natrijum dihloroizocijanurata dihidrata,

CAS broj: 51580-86-0).

4. Ukoliko želite da upotrebljavate manje hemije u dezinfekciji, koristite paročistače.

5. Perite sudove sa što toplijom vodom i detardžentom kao što je Jasvelov Kolibri tečni deterdžent za ručno pranje posuđa (sadrži 5-15% anjonskih surfaktanata, manje od 5% nejonskih surfaktanata, glicerin, konzervans, miris i boju).

Na kraju, imajte na umu narodnu izreku koja glasi “Čistoća je pola zdravlja”. Pobedimo viruse čistoćom! 

Vaš Jasvel