Naviku redovnog pranja ruku treba steći već u ranom detinjstvu. Pravilna i redovna higijena ruku dobar je i jednostavan način sprečavanja širenja mnogih zaraznih bolesti koje se mogu preneti nečistim rukama. Higijena ruku je izuzetno važna za zdravlje. Kada sapun i voda nisu dostupni, ruke se mogu oprati preparatima koji sadrže dezinficijense.

Kako se upotrebljavaju dezinficijensi?

Dezificijensi se upotrebljavaju nakon standardnog pranja ruku u svrhu dezinfekcije, te se tako u dodatnoj meri nakon običnog, redovnog pranja ruku, smanjuje broj mikroorganizama. Primenjuju se nakon pranja ruku sapunom i vodom, utrljavaju se u kožu ruku oko 30 sekundi, sve dok se koža ne osuši. Dezinfekciona sredstva treba birati pažljivo, vodeći pritom računa o njihovim aktivnim sastojcima i karakteristikama, a upotrebljavati ih samo kada želimo postići dodatnu dezinfekciju ili kada nemamo vode u blizini. Kada sapun i voda nisu dostupni, ruke se mogu oprati preparatima koji sadrže dezinficijense. Takođe, korisni su medicinskom osoblju.

Naša preporuka je ALKOSEPT.

To je gotov radni rastvor za hiruršku i higijensku dezinfekciju ruku i kože tela. Alkosept je baktericid, fungicid i virucid. Uništava vegetativne oblike Gram-pozitivnih i Gram-negativnih bakterija, gljivice i lipofilne viruse (HIV, HBV, herpes simplex virus). Delotvoran je i protiv bolničke super bakterije Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA). Potpuni dezinfekcioni efekat postiže se već nakon 30 sekundi od kontakta.

Koristi se nerazblažen za dezinfekciju ruku i kože tela u zdravstvu (hirurzi, lekari, sestre, pomoćno osoblje), veterini, farmaceutskoj i javnoj higijeni. Namenjen je i za higijensku dezinfekciju ruku u prehrambenoj i industriji pića, hotelima, restoranima i svim subjektima koji su obavezni da primenjuju Pravilnik o uslovima higijene hrane, dobre higijenske prakse i primenu postupaka koji se zasnivaju na principima analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka – HACCP. Namenjen je samo za spoljnu upotrebu, izbegavati dodir sa očima, lako je zapaljiv i treba ga čuvati dalje od izvora toplote.