Bazen u dvorištu idealan je za spas od letnjih vrućina. Zvuči jednostavno, samo ga treba postaviti i napuniti vodom. Ali, za održavanje adekvatne higijene u bazenu je potrebna posebna pažnja. Za bezbrižno rashlađivanje u bazenu potrebni su brojni preparati. Najbitnije je održavanje adekvatne pH vrednosti vode koja se održava hemikalijama.

Hlorisanje vode je proces dodavanja hlora u vodu.

Hlor je jedan od najčešće korišćenih dezinfekcionih sredstava za dezinfekciju vode. On se može upotrebiti za deaktivaciju većine mikroorganizama, prilično je postojan i relativno je jeftin. Veoma je primenljiv i efektivan za deaktivaciju patogenih mikroorganizama. Hlor se može lako upotrebiti, izmeriti i kontrolisati.

Za hlorisanje vode, naša preporuka je HLORNI GRANULAT. 

To je univerzalno sredstvo za dezinfekciju površina, predmeta i opreme. Proizvodi se u obliku granula bele boje karakterističnog mirisa na hlor. Hlorni granulat se upotrebljava rastvoren u vodi, u kojoj se lako, brzo i potpuno rastvara. Hlorni granulat pokazuje snažno dezinfekciono delovanje na bakterije, gljivice i viruse (uključujući HIV, HBV i HCV virus). U koncentraciji od 0,0001% ispunjava potpun dezinfekcioni efekat nakon 60 sekundi od kontakta sa sledećim sojevima: Salmonella enteritidis, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Ps.aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Bacilus cereus ,Candida albicans, Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA), kao i na viruse: HIV, HCV, HBV.

Ima široku namenu, pa se upotrebljava kao:

Dezinficijens sa širokim spektrom delovanja bez ispiranja, izuzetne efikasnosti namenjen za :
-Dezinfekciju vode za piće koja se nalazi u različitim tipovima objekata za snabdevanje vodom (postrojenja za preradu vode, bunari, rezervoari)
-Dezinfekciju vode u različitim tipovima bazena za plivanje, rekreaciju i hidroterapiju
-Dezinfekciju pribora za jelo i piće, posuđa u restoranima i kuhinjama ugostiteljskih i hotelskih organizacija, predškolskim, školskim i zdravstvenim ustanovama
-Dezinfekciju sanitarnih čvorova, posebno WC-a, podova, zidova u svim navedenim objektima
-U prehrambenoj industriji za dezinfekciju površina, uređaja, opreme, hladnjača i skladišta za prehrambene proizvode
-Opšta sanitacija u zdravstvenim ustanovama (bolesničkim sobama, čekaonicama, hodnicima, ordinacijama, dezinfekcija pribora za čišćenje: četke, metle, sunđeri..)
-Dezinfekciju površina, predmeta, opreme, uređaja, transportne ambalaže u stočarstvu i živinarstvu.