Poštovani,

na vašem sajtu na stranici Koronavirus objavili ste sledeće Saveti eksperta: Asepsol ne ubija koronavirus, perite ruke uz pesmicu.

Zarad tačnog i preciznog informisanja, a nažalost paušalno izrečenih zaključaka vašeg sagovornika, obaveštavamo vas o sledećem činjeničnom stanju.

1. Referentna i ovlašćena laboratorija za ispitivanje efikasnosti dezinfekcionih sredstava je Institut za javno zdravlje „Batut“ u kojem ispitujemo sva naša sredstva pa i Asepssol.

2. Mogućnost ispitivanja efikasnosti dezinfekcionih sredstava na sve tipove virusa nema nijedna ovlašćena referentna laboratorija u Srbiji, ni mnoge zemlje EU.

3. Proizvođači aktivnih supstanci prilikom kliničkih ispitivanja poseduju rezultate ispitivanja, koje priznaju sve zemlje EU, pa i Srbija i na osnovu takvih rezultata izdaju uverenje o efikasnosti dezificijenta.

4. Aktivna supstanca koja se nalazi u Asepsolu je kvaternarna amonijumova so, alkil di metil benzil amonijum hlorid sa alkil grupama od C12 do C18, koja efikasno uništava veći deo bakterija i neke tipove virusa gripa, kao što su svinjski i ptičji grip.

5. Efikasnost na bakterije je utvrđena u laboratoriji Instituta „Batut“, a efikasnost na viruse zbog tehničkih nemogućnosti nije mogla biti utvrđena, već je na osnovu literature iz svetskih zdravstvenih časopisa i kliničkih ispitivanja proizvođača aktivnih supstanci priznata.

6. Proizvođač benzalkonijum hlorida koji mi koristimo proizvodi Stepan Europe, deo američke multiz nacionalne kompanije, koja je najpoznatija u svetu.

7. U vreme pandemije SARS virusa, Asepsol se itekako koristio za dezinfekciju. Corona virus je mutacija SARS virusa i nemamo saznanja da li se na Infektivnoj klinici Asepssol koristi za dezinfekciju površina, što bi bilo i najmerodavnije saznanje, jer bi i nama kao proizvođaču ta informacija bila dragocena, iz gore navedenih razloga nemogućnosti laboratorijskog ispitivanja efikasnosti.

8. Dezificijensi na bazi alkohola su najefikasniji jer za kratko vreme, u roku od 30 do 60 sekundi uništavaju većinu virusa i za koje ni jedna ovlašćena laboratorija ne može da ispita efikasnost iz gore pomenutih razloga, a prihvaćene su studijska ispitivanja i naučna literatura.

9. Hlor, hlorni granulat, natrijum hipohlorit (žavelska voda) ili narodski rečeno varikina, persirćetna kiselina su takođe efikasni dezificijenti, ali nepostojani, jer brzo gube dejstvo od trenutka otvaranja i uvek moraju da se iskoriste odmah od trenutka otvaranja ili spravljenja gotovog radnog rastvora, jer nakon pola sata su skoro bez ikakvog dejstva.

10. Iz gore navedenog u svetu je najzastupljeniji dezificijent na bazi banzalkonijum hlorida, jer je sa najširim spektrom dejstva i najstabilniji, tj. ne gubi dezinfekciona svojstva protekom vremena.

11. Pošto u Srbiji u ovlašćenim laboratorijama ne možemo da utvrdimo efikasnost dezificijenata na viruse iz tehničkih razloga,  iste prihvataju studijska ispitivanja i naučnu literaturu kada izdaju uverenja o efikasnosti, 

12. Uvaženi ekspert, specijalista za higijenu, bi trebalo sve ovo da zna, i mnogo više od ovoga, jer edukuje buduće lekare, a verujemo da konsultuje svetsku zdravstvenu literaturu iz oblasti kojom se bavi.

Nadamo se da ćete zarad informisanja javnosti objaviti gore navedenih 10 tačaka jer smatramo da javnost treba da bude informisana tačno i precizno.

Unapred zahvalan.

Srdačan pozdrav i dobro zdravlje vam želim. 

Velibor Pešić,vlasnik

Preduzeće za proizvodnju dezinfekcionih sredstava JASVEL doo