Da li je upotreba hlora štetna po ljudsko zdravlje?

Hlor je spasio više života nego antibiotici. Upotreba preparata hlora za dezinfekciju pijaće vode datira još od 1792. godine. Industrijska proizvodnja hlora počela je u Nemačkoj 1890. godine u Frankfurtu elektrolizom rastvora kuhinjske soli. Ovaj postupak se koristi i...