Hlor je spasio više života nego antibiotici.

Upotreba preparata hlora za dezinfekciju pijaće vode datira još od 1792. godine. Industrijska proizvodnja hlora počela je u Nemačkoj 1890. godine u Frankfurtu elektrolizom rastvora kuhinjske soli. Ovaj postupak se koristi i danas. Prvi hlorinator je konstruisan 1910. godine i to je doprinelo širenju primene elementarnog hlora kao sredstva za dezinfekciju vode na postrojenjima za prečišćavanje.

Do sada su rađene brojne studije i sa mnogo većim koncentracijama od onih koje se uobičajeno primenjuju za dezinfekciju vode koje su dokazale da nije štetan po ljudsko zdravlje. Šta više često je citirana izjava poznatog nobelovca da je hlor verovatno spasio više života nego antibiotici.

Osnovni cilj prečišćavanja vode hlorom je zaštita korisnika od patogenih mikroorgnizama i štetnih materija koje na duži ili kraći rok mogu da ugroze ljudsko zdravlje. Procesima prečišćavanja se iz vode takođe uklanjaju nečistoće koje, mada nisu štetne za zdravlje, čine vodu neprijatnom za ljudsku upotrebu.

Hlorni granulat pokazuje snažno dezinfekciono delovanje na viruse, bakterije i gljivice.

Naša preporuka je da koristite Hlorni granulat koji pokazuje snažno dezinfekciono delovanje na bakterije, gljivice i viruse (uključujući HIV, HBV i HCV virus). U koncentraciji od 0,0001% ispunjava potpun dezinfekcioni efekat nakon 60 sekundi od kontakta sa sledećim sojevima: Salmonella enteritidis, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Ps.aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Bacilus cereus, Candida albicans, Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA), kao i na viruse: HIV, HCV, HBV. Hlorni granulat se upotrebljava rastvoren u vodi, u kojoj se lako, brzo i potpuno rastvara, a ima širok spektar delovanja bez ispiranja, izuzetne efikasnosti.

 Izvor: www.mehatronika.gomodesign.rs