Šta su aerosoli?

Aerosoli služe za inhalaciju ili za pročišćavanje vazduha Aerosoli koje se koriste za prečićšavanje, dezinfekciju i dezodoraciju vazduha imaju za cilj da omoguće da boravak u kući ili kancelariji bude prijatniji bez neželjenih mirisa i bakterija. Pošto niko od nas...

Kako da se zaštite od gripa i virusa

Održavajte ličnu higijenu Poznato je da se virusi brže šire po javnom prevozu i kolektivima. Zbog toga je univerzalni savet da treba da izbegavate gužve i masovna okupljanja, dugotrajno zadržavanje na javnim mestima, visečasovno čekanje u redovima, čekaonicama kao i...