Aerosoli služe za inhalaciju ili za pročišćavanje vazduha

Aerosoli koje se koriste za prečićšavanje, dezinfekciju i dezodoraciju vazduha imaju za cilj da omoguće da boravak u kući ili kancelariji bude prijatniji bez neželjenih mirisa i bakterija. Pošto niko od nas nije imun na opasnosti od zagađenosti vazduha u prostorijama bilo da su u pitanju bakterije, virusi, gljivice ili prašina korišćenjem aerosoli značajno smanjuju mogućnost negativnih uticaja ovih zagađivača na naš organizam.
Preparat se oslobađa iz pakovanja pokretanjem odgovarajućeg ventila u obliku aerosola. Aerosoli mogu imati različitu namenu i primenu, na koži i sluzokoži, za inhalaciju ili za pročišćavanje vazduha.

Asepssol aerosol je sredstvo koje dezinfikuje i dezodoriše

Asepssol aerosol je tečno dezinfekciono dezodorantsko sredstvo, sa delovanjem na gram-pozitivne i gram-negativne bakterije, gljivice i na pojedine tipove virusa. On svojim katjonskim površinski aktivnim delovanjem u vazduhu i na različitim površinama, predmetima i materijalima uništava mikroorganizme, neprijatne mirise i elektrostatičko naelektrisanje. Zbog toga je pogodan za vrlo široku primenu, može se koristiti u zdravstvenim, prosvetnim i drugim javnim institucijama gde postoji velika koncentracija ljudi. Takođe je pogodan i za korišćenje u privatnim stanovima ukoliko želimo da očistimo prostor od zagađivača, ili dezinfikujemo klima uređaj u stanu.

 Izvor:  www.pharmacy.frigoplus.co.rs