Dezinfekcija je niz različitih postupaka kojima se uništavaju mirkoorganizmi u spoljnoj sredini. Fizičkim putem (čišćenjem, pranjem) se uklanjaju, a hemijskim putem (toplotom, zračenjem, kiselinama, bazama, hlorom itd) se ubijaju. Za razliku od sterilizacije, postupkom dezinfekcije nije uvek neophodno uništiti sve prisutne mikroorganizme, već ih redukovati na broj koji neće biti rizičan za zdravlje.

Dezinfekcija je ne samo važna već i neophodna za očuvanje zdravlja.

Dezinfekcija putem hemijskih metoda sprovodi se primenom dezinficijenasa. Dezinficijensi su ispitano i registrovano hemijsko sredstvo putem kojeg se vrši dezinfekcija.

Nekoliko saveta za uspešnu dezinfekciju

  • Dezinfekciji bi trebalo da prethodi čišćenje i pranje. Nije na odmet da se dezinfekcija obavi i pre i posle čišćenja.
  • Dopustite da dezinficijens deluje. Potrebno je određeno vreme (5-30 minuta) kako bi se u potpunosti ostvario predviđeni učinak.
  • Pri izboru dezifincijensa, uvek treba voditi računa i o tome kako utiču na životnu sredinu i još važnije na zdravlje ljudi.

Naša preporuka je ASEPSSOL 5%.

To je tečno dezinfekciono sredstvo sa delovanjem na Gram-pozitivne i Gram-negativne bakterije, gljivice i na pojedine tipove virusa—viruse influence, herpesa simpleksa, virusa koji izaziva „new castle″ bolest živine. Delotvoran je i protiv bolničke super bakterije Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA). Potpuni dezinfekcioni efekat postiže se već nakon 30 sekundi od kontakta.

Asepssol 5% je koncentrovano biocidno sredstvo za dezinfekciju i pranje radnih, zidnih, podnih površina, predmeta, ruku, nečistog rublja i antimikrobnu impregnaciju čistog rublja. Produženi efekat dejstva, biorazgradljivost i mala potrošnja sa velikim učinkom čine ga jednim od najčešće korišćenih sredstava za dezinfekciju i pranje, naročito prostorija i predmeta koji zahtevaju viši nivo higijene. 

Ima široku primenu u zdravstvu, farmaciji, veterini, javnoj higijeni, vrtićima, školama i sportskim dvoranama, teretanama i frizerskim salonima, sredstvima javnog prevoza, u stočarstvu, ribarstvu, mlekarstvu, mesnoj, prehrambenoj i industriji pića, hotelima, restoranima i svim subjektima koji su obavezni da primenjuju Pravilnik o uslovima higijene hrane, dobre higijenske prakse i primenu postupaka koji se zasnivaju na principima analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka – HACCP.