Šta su aerosoli?

Aerosoli služe za inhalaciju ili za pročišćavanje vazduha Aerosoli koje se koriste za prečićšavanje, dezinfekciju i dezodoraciju vazduha imaju za cilj da omoguće da boravak u kući ili kancelariji bude prijatniji bez neželjenih mirisa i bakterija. Pošto niko od nas...