Koje su prednosti proizvoda sa glicerinom

Glicerin je sastojak koji je danas veoma rasprostranjen Glicerin se koristi u mnogim granama industrije. Tako ga možemo naći i u prehrambenoj industriji, industriji boja i lakova, tekstilnoj industriji, za proizvodnju plastike i elektronskih komponenti. Ipak...