ASEPSsOL AEROSOL

Gotov dezinfekciono dezodorantski rastvor
Pakovanje: 250 ml

Sastav

  • 100 ml rastvora sadrži 0,1 % kvaternarnih amonijum jedinjenja, benzil-С12-18 – alkildimetil, hloridi,  CAS broj: 68391-01-5

Osobine

  • Asepssol aerosol je tečno dezinfekciono dezodorantsko sredstvo, sa delovanjem na gram-pozitivne i gram-negativne bakterije, gljivice i na pojedine tipove virusa.

  • Asepssol aerosol svojim katjonskim površinski aktivnim delovanjem u vazduhu i na različitim površinama, predmetima i materijalima uništava mikroorganizme, neprijatne mirise i elektrostatičko naelektrisanje.

     

Namena

  • Dezinfekcija i dezodoracija vazduha u bolnicama i domovima zdravlja, prehrambenoj industriji, živinarstvu, ugostiteljstvu, hotelijerstvu, brijačko-frizerskim radnjama, salonima za negu lepote, teretanama, u unutrašnjosti sredstava javnog prevoza, taksi vozila, vozova, aviona i porodičnih automobila, dezinfekcija klima uređaja.
Način primene

Rastvor se pomoću pumpice rasprši na površinu koju treba dezinfikovati sa rastojanja 30-60 cm.  Doza biocidnog proizvoda je 3-5 ml  po 1m³ zatvorenog prostora. Biocidni proizvod se može primenjivati i prebrisavanjem površina (na čistu tkaninu natopiti 5 ml proizvoda).

Za sve površine koje se dezinfikuju prebrisavanjem doza biocidnog proizvoda je 3 ml po 1m² površine , u zavisnosti od zaprljanosti površina . Koristi se i za dezinfekciju površina i pribora koji dolaze u kontakt sa hranom i pićem , s tim što je nakon dezinfekcije površine i pribor potrebno isprati vodom.

Dezinfekcionu efikasnost proizvoda kontroliše Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut″.

Stupite u kontak sa nama