Poznato je da je najjeftinija i najbolja mera protiv virusa redovno pranje ruku.

Zato je za vreme prehlade i gripa važno da redovno perete ruke jer se prljavim rukama prenose brojni mikroorganizmi.
Ipak mnogi od nas ne znaju kako to pravilno treba da urade, a pranje običnim sapunom i vodom nije dovoljno da se uklone svi potencijalni prenosioci bolesti. Propusti prilikom pranja ruku su nedovoljno često ili suviše kratko pranje što za posledicu ima da se ne operu svi njihovi delovi. Isti rezultat se dobija ako se ne upotrebi dovoljna količina sredstva za pranje ili ona nisu dovoljno efikasna jer deluju samo površinski. Istraživanja pokazuju da ljudski virusi gripa mogu da opstanu na čvrstim površinama i do 24h.

Najefikasnije je nakon pranja ruku obaviti i dezinfekciju

Preporučuje se upotreba sredstava na bazi etil alkohola ili izopropanola. Na tržištu su u ponudi tečna dezinfekciona sredstva, razni gelovi, maramice i slično. U skladu sa karakteristikama dezinfekcionog sredstva, preporučeno je i vreme trajanja dezinfekcije, odnosno kontakta kože sa sredstvom, što treba da bude navedeno u uputstvu proizvođača. Sva ova sredstva imaju pristupačne cene i dostupna su u manjim praktičnim pakovanjima tako da bi trebalo da čine sastavni deo svake tašne jer uz malo truda i vremena možete sprečiti invaziju virusa.

 Izvor: www.mondo.rs