Bistrenje vode ili flokulacija je proces uklanjanja vrlo sitnih čestica organskih i anorganskih ostataka u vodi.

Svi ovi činioci daju vodi zamućen izgled. Nečistoće kao i insekti mogu dospeti u bazen putem vetra ili raznošenjem zemlje i peska putem nogu, a ne mogu da se očiste samo pomoću filtera. U takvim slučajevima, kada ima dovoljno dezinfekcijskog sredstva u bazenskoj vodi, a pH je u granicama od 7.0-7.6, u vodu se dodaje sredstvo za bistrenje – flokulant. Flokulant veže sitne čestice u veće nakupine – flokule koje se tada zadržavaju u filteru ili se talože na dnu bazena, pa ih je moguće ukloniti usisivačima za bazen. Flokulant je neophodno koristiti i ukoliko je u vodi prisutna velika količina algi. Tada se upotrebljava pored sredstava za hlorisanje i uništavanje algi jer se samo na taj način alge mogu potpuno odstraniti filtracijom ili usisavanjem.

Naša preporuka je da koristite Akva flokulant.

Akva flokulant je bistra, svetlo žuta viskozna tečnost lako rastvorljiva u vodi, a vrlo efikasno deluje kada je pH vrednost vode na skali od 6.5-8.0. Upotreba ovog sredstva je jednostavna – kod bazena koji imaju peščani filter polako sipati Akva flokulant u plastičnu posudu, a kod ostalih bazena uveče posle kupanja kada se pumpa zaustavi, sipati sredstvo direktno na više mesta po obodu bazena. Ujutru sakupljene i nataložene nečistoće odstraniti usisivačem ili filtracijom kroz filter. Na ovaj način voda u bazenu će biti higijenski ispravna, a imaće bistar i čist izgled.

Izvor: www.hydrolux.info